Sivujen ylläpito

Seppo Karja
seppokarja(at)msn.com
29.11.2018

H A A P A M Ä E N    VPK ry. 

 

Haapamäen VPK:lla on sopimus Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.  Lähtövalmiutemme

on 5min, vahvuudella 6 (virka-aikana 2), sekä toinen lähtö 10min. Suoritamme myös varallaolon

tarvittaessa.  Palokuntamme päätarkoituksena on sammutus- ja pelastusavun, sekä ensivaste-

toiminnan hoitaminen, normaali- ja poikkeusoloissa.

Palokunnassamme toimivat hälytysosaston lisäksi vireät nuoriso-ja naisosastot.  Palokuntamme

osastot osallistuvat hälytystehtävien lisäksi aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, kilpailuihin, koulutuk-

seen ja valistustehtäviin.  Yhtenä VPK:mme toiminnan tavoitteena ja johtoajatuksena on kehittää

jäseniämme vastuullisiksi ja yhteistyökykyisiksi yksilöiksi.